Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi

  Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n alumnirekisteri

 2. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2094551-1)
  Katu/postiosoite: Bulevardi 31 / PL 4000
  Postitoimipaikka: 00180 Helsinki

 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Nimi: Milla Hakkarainen
  Tehtävä: Alumnikoordinaattori
  Puhelin: 050 342 0341
  Sähköposti: etunimi piste sukunimi @ metropolia.fi

 4. Rekisterin käyttötarkoituksena on alumnien yhteystietorekisterinä toimiminen. Kerätyillä henkilötiedoilla ylläpidetään ja kehitetään Metropolia Ammattikorkeakoulun alumnisuhteita sekä siihen liittyvää tiedotusta ja viestintää. Luovutettuja henkilö- ja taustatietoja käytetään ammattikorkeakoululain (9.5.2003/351) mukaisen työelämäyhteyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

 5. Rekisterin tietosisältö (* pakollinen tieto)

  Henkilötiedot
  Sukunimi *
  Etunimi *
  Lähiosoite *
  Postinumero ja -toimipaikka *
  Sähköpostiosoite *
  Syntymäaika (pp.kk.vvvv) *
  Puhelinnumero
  Koulutus
  Koulutusala *
  Koulutusohjelma *
  Suuntauminen
  Valmistumisvuosi *
  Työelämätiedot
  Työnantaja
  Työnimike
  Alumnitoiminta
  Olen kiinnostunut jatko- ja täydennyskoulutuksesta
  Olen kiinnostunut työelämäyhteistyöstä:

  Olen kiinnostunut ala- tai teemakohtaisista tapahtuma-, seminaari- ja kokoontumiskutsuista
  Olen kiinnostunut Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisistä alumnitapahtumista ja -juhlista
  Olen kiinnostunut opiskelijoiden vierailuista työpaikalleni
  Olen kiinnostunut toimimaan mentorina
  Olen kiinnostunut luennoimaan työstäni ja koulutuksestani opiskelijoille
  Olen kiinnostunut promotoimaan koulutustani hakukampanjoissa
  Minulle saa lähettää Metropolia Ammattikorkeakoulun markkinointi- ja tiedotusmateriaalia

  Olen tutustunut rekisteriselosteeseen sekä tietosuojaselosteessa ja hyväksyn tietojeni käyttämisen rekisteriselosteessa tarkoitettuun alumnitoimintaan. *

 6. Rekisterin tietolähteet

  Kerätyt tiedot ovat alumnien itsensä vapaaehtoisesti luovuttamia. Henkilö- ja koulutustiedot siirtyvät vuodesta 2014 alkaen valmistumisjärjestelmästä automaattisesti rekisteriin, valmistuvan opiskelijan antaessa hyväksynnän rekisteriin liittämisestä sähköisen valmistumisjärjestelmän valmistumislomakkeella.

  Vuotta 2014 aiemmin valmistuneilla alumneilla sekä esimerkiksi eläköityneillä henkilöstön edustajilla on oikeus halutessaan tulla liitetyiksi alumnirekisteriin.

 7. Tietojen luovuttaminen

  Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

   Mahdolliset fyysiset jäsenlomakkeet tuhotaan tietosuojajätteenä, kun tietosisältö on siirretty sähköiseen alumni- ja jäsenrekisteriin.

  2. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

   Kaikki tietojärjestelmiin talletetut tiedot on tallennettu Metropolia Ammattikorkeakoulun tietohallinnon alaisille verkkolevyille, jotka on suojattu ammattikorkeakoulun tietosuojasäännösten mukaisesti. Yhteystietorekisteriin sekä tietojen keräykseen käytettyyn sähköiseen lomakkeeseen on käyttöoikeus Metropolia ammattikorkeakoulun koordinaattorilla, jonka vastuulla alumnisuhteet ovat, sekä nimetyillä alumnitoiminnan alakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Käyttöoikeus perustuu henkilökohtaisiin tunnuksiin ja salasanoihin.

   Tietosuojaseloste (=yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja; Henkilötietolaki 523/99 10 ja 45 §)

 9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

  Rekisteriin tietonsa luovuttaneilla henkilöillä on henkilötietolain (26 – 28 §) mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa.

  Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

  Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhdyshenkilölle.

Muut mahdolliset oikeudet